• Het spreekt voor zich dat men het begrip groepswonen, zoals onder meer beschreven op de pagina groepswonen dient te onderschrijven.
  • De leeftijd waarop men lid kan worden is vanaf 55 – 70 jaar. In bijzondere gevallen kan hiervan afgeweken worden
  • De aankomende leden dienen alleen, of als paar, voldoende zelfredzaam te zijn.
  • Als aspirant lid betaalt men inschrijvingskosten, en evt. verlenging.
  • I.v.m. inrichting, onderhoud en vervanging, meubilair en apparatuur van de gemeenschappelijk ruimtes is er een Fonds Gemeenschappelijke Voorzieningen (FGV) waarin de nu wonende leden een bijdrage hebben gestort.
  • Ook nieuwe leden zijn verplicht deze bijdrage te betalen (kostentabel onderaan)

Mocht u na het lezen van deze informatie geïnteresseerd zijn in onze vereniging en u wilt wat meer weten over het wonen in ons appartementsgebouw, kom dan naar een van onze koffie-ochtenden deze zijn iedere donderdagmorgen van 10.00 uur – 11.30 uur in onze serre op de begane grond. En iedere zondagmorgen  van 11.00 – 12.30 uur eveneens in onze serre.

Als u van te voren even contact opneemt met de Nieuwe Bewoners Commissie dan kunnen zij een afspreken dat u bijvoorbeeld een half uurtje eerder komt, zodat wij u even kunnen rondleiden en een inleidend gesprekje met u kunnen hebben.

In dat gesprek worden vragen en verwachtingen uitgewisseld. Hiervan wordt verslag gedaan aan het bestuur. Als na meerdere bezoeken op onze koffie ochtenden er wederzijds vertrouwen is ontvangt u een inschrijfformulier.

Bestuur en leden beslissen of de aanvrager c.q. de aanvragers al of niet in onze woongroep passen. Na toelating kunnen wij u op de wachtlijst plaatsen en is men lid van onze vereniging en kan men vervolgens deelnemen aan alle activiteiten van de woongroep.

Ook is het verplicht dat men de ledenvergaderingen bezoekt. Het daadwerkelijk kunnen gaan wonen hangt uiteraard af van het vrijkomen van een appartement.

Kosten inschrijving€  30,-
Verlenging per jaar€  15,-
Contributie per jaar voor wonende leden p.p.€  25,-
Contributie per jaar voor Wachtlijstleden p.p.€  25,-
Bijdrage FGV bij het betrekken van een woning p.p.€ 140,-
   Kostentabel