In de wijk Oudelandshoek (Stadspolders) staat aan de Palissander een

apartementengebouw waarin ongeveer vijftig senioren woongemeenschap

Oude*R*landshoek vormen.

De leden van de vereniging dragen zelf bij TRIVIRE kandidaat huurders voor als een van de 37 apartementen in het gebouw vrij komt.

De bewoners hebben een eigen appartement , maar delen daarnaast ruimten waar ze met en voor elkaar allerlei activiteiten organiseren.

Door natuurlijk verloop zijn we op zoek naar nieuwe echtparen voor de wachtlijst.

Als u meer wilt weten over de woongemeenschap is er de mogelijkheid daar vragen over te stellen,want als u 55- plusser bent , nog fit en ondernemend ,dan is de woongemeenschap misschien iets voor u.

U woont zelfstandig achter uw eigen voordeur,met volledige privacy,maar gezamelijk kunt u meedoen aan allerlei activiteiten.

Bezoek adres : Palissander 82 – 118 Dordrecht

Voor meer informatie kijkt u op onze website www.ouderlandshoek.nl

U kunt ook bellen met de voorzitter Bas den Braven tel. 06-22479747

==============================================================

AGENDA

Zaterdag 17 December kerstmaaltijd

Oudjaarsavond 31 december vanaf 22.00 uur in de punt

Vrijdag 7 Januari nieuwjaarsreceptie

========================================================

07-12-2021 /\_