Wekelijks zijn er een aantal activiteiten zoals darten, klaverjassen, bridge, sjoelen en rummikubben. Verder is er een creatieve middag waarop kan worden geschilderd of getekend, er worden kaarten gemaakt en rond de kerstdagen worden er kerststukjes gemaakt.

Tweemaal per week, op donderdag- en zondagochtend is er gezamenlijk koffiedrinken.

In de zomermaanden wordt er gefietst, gewandeld of wordt er in de vijver voor het appartementencomplex gevist.

Samen een fietstocht maken

In het zomerseizoen is er voor de liefhebbers een patatmiddag, soms organiseren we gezamenlijk een barbecue of een mosselavond.

Verder worden er meerdere bingo en filmavonden georganiseerd. Op 1 november vieren we onze verjaardag, iets wat we niet ongemerkt voorbij laten gaan, ieder jaar wordt er wel een activiteit georganiseerd.

Eens per maand wordt er gekookt voor de alleenstaande buren.
In de wintermaanden wordt er bijvoorbeeld geregeld een stamppottenbuffet geserveerd uit eigen keuken.

Rond de kerstdagen wordt kerstavond met kerst buffet gehouden. Niemand is verplicht om aan de activiteiten mee te doen, uiteraard bepaal je dat zelf.
De ervaring leert wel dat bijna iedereen meedoet.